• 0(5538) 2-22-35
  • dnz-vushenka@ukr.net
  • 7:30-18:00

Моніторинг досягнень дітей

Моніторинг — (від анг.  monitoring) означає контроль — це комплекс заходів,  які забезпечують системний  довготривалий контроль за станом та тенденціями розвитку кожної дитини. Він є необхідною складовою освітньої діяльності педагога. Завдяки моніторингу педагог може з’ясувати, чи у правильному напрямі він здійснює освітній процес, і вчасно внести потрібні корективи.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки  України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Нормативно – правові документи:

  1. Закон України «Про дошкільну освіту»;
  2. Указ Президента України від 04.7.2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні»;
  3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;
  4. Постанова КабінетуМіністрів від 14.12.2-11 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти»;
  5. Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування;
  6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»;
  7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів».

На початку 2018/2019 навчального року  вихователями кожної вікової групи ЗДО №1 проведено моніторинг рівня сформованості компетенції дошкільників відповідно до Положення про моніторинг якості наданих послуг  та за допомогою карт спостережень оцінки результативності освітнього процесу за 7-ма освітніми лініями складових Базового компонента.
освітня лінія «Дитина в соціумі»;

освітня лінія «Особистість дитини»;

освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»;

освітня лінія «Дитина у світі культури»;

освітня лінія «Гра дитини»;

освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;

освітня лінія «Мовлення дитини».

Оцінювання рівня знань дітей в дошкільному  закладі відбувається за критеріями, які позначаються рівнем:

 

Моніторинг рівня знань, умінь та навичок дітей станом на жовтень 2018р. — Переглянути

Моніторинг якості знань, умінь і навичок дітей станом на грудень 2018р. — Переглянути

Моніторинг сформованості знань, умінь і навичок дітей з економічного виховання станом на грудень 2018р. — Переглянути

Вхідний моніторинг стану сформованості культурно — гігієнічних навичок вихованців молодших груп — Переглянути.

Моніторинг стану мовленнєвого розвитку дітей садових груп — Переглянути.